Programy i podręczniki

t

 

 

TRAMPOLINA. PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO  Autor: Małgorzata Janiak, Kamila Witerska

Program stanowi opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań edukacyjnych wskazanych w podstawie programowej. Program został pomyślany w taki sposób, żeby jego treści, oparte na literaturze z zakresu pedagogiki przedszkolnej i psychologii rozwojowej oraz wynikające z podstawy programowej, wzbogacone były praktycznymi rozwiązaniami w pracy nauczyciela z dziećmi.

 

t2

DZIECKO BEZPIECZNE W SWOIM ŚRODOWISKU. PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Autor: Pawlak Dorota, Suska Wioletta, Wolna Jolanta

Program jest praktycznym poradnikiem systematyzującym działania wychowawcze domu i przedszkola w zakresie unikania przez dzieci zagrożeń. Zmierza do kształtowania u przedszkolaków praktycznych umiejętności i wzbogacania wiedzy na temat bezpiecznych zachowań w różnych miejscach i sytuacjach.

t3

 TRAMPOLINA TRZYLATKA

Trampolina trzylatka to kreatywny pakiet edukacyjny - przeznaczony do pracy i zabawy z dziećmi 3-letnimi (zarówno początkującymi przedszkolakami, jak i kontynuującymi edukację w przedszkolu). Materiały uwzględniają potrzeby edukacyjne i możliwości rozwojowe, a także indywidualne predyspozycje i talenty trzylatków. Praca z pakietem pozwala na wielozmysłowe angażowanie dziecka w proces kształcenia.

Opublikowano w Przedszkole

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses