Programy i podręczniki

z1

KOCHAM PRZEDSZKOLE. PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

Autor: Mirosława Anna Pleskot, Agnieszka Staszewska-Mieszek

Program koncentruje się na zrównoważonym rozwoju dzieci. Zawarte w nim treści pozwalają na indywidualizację pracy. Wyodrębnione obszary obejmują wymagania edukacyjne i wychowawcze wynikające z nowej podstawy programowej. Realizacja programu przez nauczycieli wychowania przedszkolnego pozwoli na osiągnięcie przez dzieci pełnej gotowości do nauki szkolnej.

z2  

DZIECKO BEZPIECZNE W SWOIM ŚRODOWISKU. PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO
Autor: Pawlak Dorota, Suska Wioletta, Wolna Jolanta Program jest praktycznym poradnikiem systematyzującym działania wychowawcze domu i przedszkola w zakresie unikania przez dzieci zagrożeń. Zmierza do kształtowania u przedszkolaków praktycznych umiejętności i wzbogacania wiedzy na temat bezpiecznychzachowań w różnych miejscach i sytuacjach.  

z3

PRZYGODA Z UŚMIECHEMPrzygoda z uśmiechem wspiera wszechstronny rozwój czterolatków – zapewnia doskonałe przygotowanie do nauki czytania i pisania, rozwijania podstaw matematyki oraz wiedzy przyrodniczo-społecznej. Wspiera ciekawość, aktywność i samodzielność dziecka, uczy wrażliwości na sztukę, zachęca do twórczych zabaw muzycznych oraz do podejmowania własnych prób ekspresji plastycznej.

Opublikowano w Przedszkole

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses