Historia przedszkola

Początki przedszkola sięgają końca XIX wieku. Jak podają dokumenty archiwum, po wybudowaniu kilku zakładów, jeden z budynków w 1899r. przeznaczono na ochronkę do której uczęszczały dzieci z miasta oraz miejscowego sierocińca ”. W 1900r. do ochronki uczęszczało 75 dzieci, a w 1912r. liczba dzieci dochodziła do 100. Wzrastająca liczba dzieci uczęszczających do ochronki świadczyła o ogromnym zapotrzebowaniu miejscowej ludności oraz o wysokim poziomie nauczania i wychowania.

Większość dzieci pochodziła z rodzin robotniczych a niewielki procent z rodzin urzędników. W 1931r. ochronkę imienia Dzieciątka Jezus przeniesiono z budynku klasztornego do budynku parterowego zakupionego od Gawłowej przy ul. Zatorskiej (dzisiaj ul. Dąbrowskiego 14), przylegającego do posiadłości klasztornej.

Od początku do ochronki uczęszczały dzieci w wieku od 3- 6 lat. W 1921r. na żądanie władz z Ministerstwa Oświaty w Krakowie powstaje regulamin ochronki. Władzom oświatowym zdawano sprawozdanie z działalności instytucji.

Stan dzieci w liczbie 100 utrzymywał się do wybuchu II wojny światowej. Podczas okupacji ochronka była nieczynna. Otwarta została po zakończeniu wojny w 1945r. i poddana zrzeszeniu „Caritas”. Pozostała ona w rękach Zgromadzenia do 28 czerwca 1962r. W tym dniu budynek wraz z urządzeniem przejęły władze państwowe. W dalszym ciągu funkcjonowało przedszkole nr 8 prowadzone przez personel świecki.

W 1990r. staraniem władz zakonnych budynek przedszkolny zwrócono Zgromadzeniu. Po znacznych remontach we wrześniu 1990r. zaczęło funkcjonować jako przedszkole nr 8 Sióstr Serafitek. Przedszkole posiada trzy oddziały, do których uczęszcza łącznie 90 dzieci. Cieszy się ogromnym zaufaniem miejscowej ludności.Przedszkole posiada duże pomieszczenia do zajęć dla dzieci, salę gimnastyczną oraz duże ogródki przedszkolne, oddzielne dla dzieci młodszych i starszych.W ramach zajęć dodatkowych dla dzieci chętnych prowadzone są zajęcia z rytmiki, języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne. W 2004 roku przedszkole obrało sobie za patrona Jana Pawła II. W 2011 roku staraniem organu prowadzącego personelu i rodziców został poświęcony sztandar.

Opublikowano w Przedszkole

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

NASZ ADRES

Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 14. Tel. 33 842 33 20
Godziny otwarcia: 600 - 1600