PRAWA DZIECKA WEDŁUG OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II

  1. Prawo do życia.
  2. Prawo do zjednoczonej i kochającej rodziny.
  3. Prawo do szacunku i do troski.
  4. Prawo do miłości, służby materialnej i duchowej.
  5. Prawo do atmosfery czułości oraz poczucia pewności moralnej i materialnej.
  6. Prawo do rozwijania się w sposób zdrowy i normalny na płaszczyźnie fizycznej, moralnej, duchowej i społecznej w warunkach wolności i godności.
  7. Prawo do prawdy.
  8. Prawo do ochrony i szczególnej troski.
  9. Prawo do opieki społecznej i pełnego rozwoju osobowości.
  10. Dzieci z upośledzeniem posiadają prawo do pełnego, ludzkiego rozwoju w sprzyjających warunkach.

Opublikowano w Przedszkole

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses

NASZ ADRES

Oświęcim, ul. Dąbrowskiego 14. Tel. 33 842 33 20
Godziny otwarcia: 600 - 1600